Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

5η τακτική δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 5η τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 2-5-2012 ημέρα Τετάρτη ώρα 20.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σαμοθράκης στην σύσταση "Αναπτυξιακών Συμπράξεων για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των "ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" , Δράση 7, της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΚΤ και έγκρισης αποδοχής των όρων της πρόσκλησης 2.1507/οικ. 4.60 της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία του εν λόγω επιχειρησιακού προγράμματος.
Έγκριση συμμετοχής πέντε (5) ατόμων στο πρόγραμμα "Διά Βίου Μάθησης- Εκπαιδευτικές συμπράξεις GRUNDΤVIG ( Στρατηγικές ενάντια στην εγκατάλειψη της υπαίθρου)" για τις εκπαιδευτικές δράσεις που προγραμματίζονται στις 13 με 17 Μαΐου 2012 στο Die της Γαλλίας και έγκριση μετακίνησης αυτών εκτός έδρας στο εξωτερικό. 
Προέγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού κτιρίου στην πλατεία Παπά Γιώργη Μανωλάκη στο οικισμό Χώρα στο σύλλογο Φίλων Μουσικής "ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΓΕΝΕΣΙΣ " 
 Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για επανακαθορισμό αναγκών διατήρησης εκμισθώσεων για την κάλυψη αναγκών και επανεξέτασης των όρων μίσθωσης.
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012. Περί αιτήματος φορέων για εφαρμογή μέτρων απαγόρευσης ελεύθερης βοσκής εντός γεωργικών ζωνών.
Έγκριση έκθεσης Α΄ τριμήνου υλοποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) διαφόρων προμηθειών του Δήμου Επανεξέταση εξόφληση αμοιβής του έργου "Ενέργειες Υποστήριξης στην Αξιολόγηση των Ιαματικών Πηγών Θέρμων Σαμοθράκης" 
Αιτήσεις πολιτών
http://www.samothraki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget