Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για την κοινωφελή εργασία (Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, Σουφλί, Διδυμότειχο)

Την Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012 και ώρα 12:00, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων της πρόσκλησης ΚΟΧ 5.102/01/2012, του προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» που υλοποιεί το Ινστιτούτο Εργασίας/ΓΣΕΕ στην περιφερειακή ενότητα Έβρου.
Η ανάρτηση των πινάκων των αποτελεσμάτων θα γίνει στα γραφεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Έβρου, στα δημοτικά καταστήματα Σαμοθράκης και Σουφλίου, στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου και στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

1. www.inegsee.gr (Ινστιτούτο Εργασίας/ΓΣΕΕ )
2. www.ineamthr.gr (Ινστιτούτο Εργασίας/ΓΣΕΕ παράρτημα Αν. Μακεδονίας Θράκης.
3. www.epanad.gov.gr (Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού)
4. www.asep.gr (Ανώτατο Συμβούλιο επιλογής Προσωπικού)
Οι επιλεγέντες οφείλουν εντός 10ημέρου, μέχρι 15 Ιουνίου, να προσέλθουν στο ΕΥΚ Έβρου και να αποδεχθούν εγγράφως τη θέση εργασίας, προσκομίζοντας φωτοτυπία του Α.Μ – ΙΚΑ. Καθώς αρκετοί από τους επιλεγέντες ενδέχεται να συμμετέχουν ήδη στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας και άλλων ΜΚΟ οι πίνακες των προσληπτέων θα αναθεωρηθούν μετά την παρέλευση του 10ημέρου.
Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ 14307, Τ.Κ 11510) με συστημένη επιστολή, εντός τριών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων.
http://www.thrakinea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget