Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνωνAπό τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Έβρου ανακοινώνεται ότι, όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελώνων περιόδου 2014-2015» μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι 15 Μαΐου 2014.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό έχουν όσοι έχουν νόμιμα φυτεμένες αμπελουργικές εκτάσεις ή είναι κάτοχοι δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό αποθεματικό.
Το πρόγραμμα καλύπτει:
• Την εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – αναφύτευση (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος) (1280 €/στρ.)
• Τη φύτευση αμπελώνων με άδεια από το αποθεματικό (615 €/στρ.)
• Τον επανεμβολιασμό (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος) (725 €/στρ.)
• Τη βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης (υποστύλωση, κατασκευή αναβαθμίδων)(390 €/στρ.)
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή των αιτήσεων να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
• Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το πρόγραμμα.
• Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών πληροφοριών για το Αμπελουργικό μητρώο.
• Δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με άρθρο 8 του Καν (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια του παραγωγού.
• Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά την περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί για τα επόμενα οκτώ έτη.
Στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα αμπελοτεμάχια της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης ποικιλίας και ως παράλληλη δράση «Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων»(με τους κωδικούς όπως κάθε φορά ισχύουν π.χ κωδικός 0602 για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων).
• Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
• Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου παραγωγού.
• Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου
• Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής , και σε περίπτωση έγκρισης ένταξης του στο πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγρ/κης Οικ/μίας & Κτην/κης Έβρου (Αλεξ/πολη), στο γραφείο 4 (2ος όροφος), τηλ. 2551357123.

thrakinea

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget