Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2014

Συνεδρίαση 19ης Σεπτεμβρίου 2014
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 17η  δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου άρθρο 65, παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις  19-9-2014 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 19.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του που αφορούν για θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Έγκριση αποδοχής δωρεάς έργων τέχνης του αποχωρήσαντος Δημάρχου κ. Χανού Γεώργιου
 3. Περί καθορισμού ειδικοτήτων για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 2 ατόμων για τις ανάγκες του έργου ¨Δίκτυο τοπικών δράσεων συνεργασίας και ενίσχυσης της απασχόλησης σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και διασύνδεσης με τα τοπικά προϊόντα της περιοχής¨ χρηματοδοτούμενο από το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007-2013¨
 4.  Περί αντικατάστασης αιρετού μέλους επιτροπής κατάρτισης πινάκων και αξιολόγησης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ και συμβάσεων μίσθωσης έργου για έτος 2014.
 5. Ορισμός Διαχειριστή Τραπεζικών Λογαριασμών του Δήμου Σαμοθράκης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
 6. Oρισμός υπόλογου διαχειριστή του έργου 2003ΣΕ05500005 «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες»  της ΣΑΕ-055
 7. Ορισμός αιρετών μελών και αναπληρωματικών για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων αξίας μέχρι του ποσού των 5.869,40 €
 8. Ορισμός αιρετών μελών και αναπληρωματικών για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων άνω του ποσού των 5.869,40 €
 9. Ορισμός αιρετού μέλους και αναπληρωματικού για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής οχημάτων έτους 2013.
 10. Ορισμός αιρετού μέλους και αναπληρωματικού για συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών
 11. Ορισμός αιρετού μέλους ως αναπληρωματικού (Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας) για την συγκρότηση επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών
 12. Έγκριση κατανομής ΣΑΤΑ οικ. έτους 2015
 13. Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2015
 14. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του Δήμου ως μέλος για την συγκρότηση επιτροπής για την χορήγηση οικιακού τιμολογίου ρεύματος.
 15. Περί ορισμού εκπροσώπου και αναπληρωτή του Δήμου για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων
 16. Oρισμός εκπροσώπων του Δήμου σε εταιρίες, δίκτυα, ενώσεις, συνδέσμους, συμπράξεις κ.λ.π.
 17. Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου- Λυκείου Σαμοθράκης
 18. Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαμοθράκης
 19. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 20. Συγκρότηση Επιτροπής Τουρισμού
 21. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)
 22. Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικ. έτους 2014
 23. Έγκριση τροποποίησης κατανομής ΣΑΤΑ οικ. έτους 2014
 24. Περί αιτήσεως του δημότη Μάτσιου Ηλία για μείωση τελών  ύδρευσης λόγω αναπηρίας
 25. Περί παραχώρησης χρήσης χώρου (εμβαδού περί τα 60 τ.μ.) για διάρκεια ενός έτους στην εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. στα όρια του Δήμου Σαμοθράκης με σκοπό την υλοποίηση του έργου της κτηματογράφησης του Δήμου Σαμοθράκης και ορισμών εκπροσώπων επικοινωνίας του Δήμου για τις ανάγκες του έργου.
 26. Ορισμός αιρετών για την συγκρότηση Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
 27. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής(ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών του Δήμου.
 28. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου.
 29. Περί μεταφοράς μαθητών από τον Δήμο Σαμοθράκης.
 30. Περί χορήγησης άδειας προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας- Ψητοπωλείο) στο Παρσέλια Ευστράτιο στην περιοχή εκτός σχεδίου Χώρας- θέση Σωτήρα.
 31. Αιτήσεις πολιτών                                                  

Συνεδρίαση 20ης Σεπτεμβρίου 2014
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 18η  δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου άρθρο 65, παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις  20-9-2014 ημέρα Σάββατο και  ώρα 10.00 π.μ.  με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του που αφορούν για θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτους 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget