Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής .


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Ταχ. Διεύθυνση: Χώρα Σαμοθράκης- τ.κ.68002) στις 7.9.2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30, ώστε να διεξαχθεί
η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής & εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ ΑΜΘ
Ο προεδρεύων Σύμβουλος
Γαλατούμος Νικόλαος

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Γαλατούμος Νικόλαος
2. Βάβουρα Ευαγγελία
3. Πρόξενος Χρήστος
4. Βογιατζής Ιωάννης
5. Στεργίου Εμμανουήλ
6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
7. Γλήνιας Μιχαήλ
8.Παπάς Παναγιώτης
9.Κορδώνια Ευγενία
10.Ταμπάκης Νικόλαος
11.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

12.Κουτράκη Μαρία
13.Γλήνιας Στυλιανός
14.Ατζανός Παναγιώτης

15. Φράγκου Μισέντου Άννα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget