Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Ένταξη και των επιλαχόντων νέων γεωργών στο καθεστώς του Μέτρου 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"

    Λόγω της αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής στην 2η πρόσκληση υποβολής στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α. 2007-2013 για το έτος 2014’’» η οποία είχε ως αποτέλεσμα οι αρχικά διατιθέμενες πιστώσεις να υπολείπονται σημαντικά των απαιτούμενων για την κάλυψη επιλαχόντων υποψηφίων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφάσισε την αύξηση των δαπανών ανά Περιφέρεια για να καλύψει την ένταξη και των επιλαχόντων Νέων Γεωργών.
αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014


Οι νέες δαπάνες ύψους 198.000.000 € που θα
προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας
θα καλυφθούν από τις εγκεκριμένες πιστώσεις της αριθμ. 704/2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
(ΦΕΚ 2497/Β/2008) όπως κάθε φορά ισχύει και είναι οι παρακάτω ανά Περιφέρεια:


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΟΣΟ
1
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
20.200.000
2
Κεντρικής Μακεδονίας
50.000.000
3
Δυτικής Μακεδονίας
11.950.000
4
Θεσσαλίας
17.500.000
5
Ηπείρου
 5.387.000
6
Ιονίων Νήσων
 2.000.500
7
Δυτικής Ελλάδος
21.250.000
8
Στερεάς Ελλάδος
 9.900.000
9
Πελοποννήσου
16.800.000
10
Αττικής
    812.500
11
Βορείου Αιγαίου
11.200.000
12
Νοτίου Αιγαίου
 2.200.000
13
Κρήτης
28.800.000
               ΣΥΝΟΛΟ                                            
                               198.000.000Στις περιπτώσεις που το όριο των πιστώσεων που έχει κατανεμηθεί σε μία Περιφέρεια δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από τα ποσά που απαιτούνται για την ένταξη υποψηφίων νέων γεωργών κατά το συγκεκριμένο έτος της κατανομής, είναι δυνατή η μεταφορά του πλεονάζοντος ποσού από άλλες Περιφέρειες με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση της Ε.Υ. Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα.»
  Σύντομα οι επιλαχόντες Νέοι Γεωργοί, οι οποίοι με την παρούσα απόφαση εντάσσονται κανονικά  στό καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α. 2007-2013 για το έτος 2014’’»,  θα κληθούν να υπογράψουν τις αποφάσεις έγκρισης οι οποίες θα εκδοθούν από την Αποκεντρωμένη Περιφερειακή Διοίκηση.
    Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Έβρου 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget