Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Επικείμενη αύξηση των υδάτων του ποταμού Άρδα

Λόγω  επικείμενης αύξησης των νερών του  ποταμού  ΑΡΔΑ  από την υπερχείλιση   του φράγματος του ‘’Ιβαήλοβγκραντ’’   η οποία αναμένεται να υπερβεί το 300 m3/sec για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων  παρακαλούμε :
1.Οι Δήμαρχοι του πίνακα αποδεκτών για  ενέργεια:

Όπως ενημερώσουν  ά μ ε σ α τους κατοίκους των περιοχών τους     (Γεωργούς – Κτηνοτρόφους – Αλιείς - Κυνηγούς κ.λ.π.):
·   Να μη πλησιάζουν τον ποταμό Άρδα και τα αναχώματα αυτού (επικίνδυνες  περιοχές).
·   Να απομακρύνουν έγκαιρα μηχανήματα και εργαλεία τους από τις επικίνδυνες  περιοχές
·    Nα ενημερώσουν τους ΤΟΕΒ  στην ζώνη ευθύνης  τους για τη λήψη    προβλεπομένων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα αρμοδιότητάς τους(Αρδευτικά    Αντλιοστάσια – Αποστραγγιστικά δίκτυα κ.λ.π.). Ν.3852/10 άρθρο: 94
·    Οι Δήμοι  να συνεργάζονται με την Δνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε  ΕΒΡΟΥ, εάν απαιτηθεί, για άμεση επέμβαση – παρέμβαση με μέσα και προσωπικό
2. ΟΙ ΔΝΣΕΙΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
           Όπως ενημερώσουν τους κτηνοτρόφους που διατηρούν εκτροφές πλησίον των ποταμών Άρδα,
           Έβρου  και Ερυθροποτάμου, για την επικείμενη αύξηση των υδάτων. Παρακαλούνται επίσης οι
           κτηνοτρόφοι  να  επισκέπτονται ανά τακτά διαστήματα τις εκτροφές τους και επιπλέον να
           είναι σε επαφή με  τις Δνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για πιθανή εκκένωση
          των κτηνοτροφικών   μονάδων.  
  3. Η ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε  ΕΒΡΟΥ
 * Όπως διαθέσει προσωπικό και μέσα για την έγκαιρη επίβλεψη /επιτήρηση  των αναχωμάτων
    και των αντιπλημμυρικών έργων.
*Ενημερώσει  τους ΓOΕΒ για τη λήψη    προβλεπομένων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα
   αρμοδιότητάς τους(Αρδευτικά    Αντλιοστάσια – Αποστραγγιστικά δίκτυα κ.λ.π.) Π.Δ 144
  ‘’Οργανισμός Περιφέρειας ΑΜΘ άρθρο¨7
4. Η ΠΑΜΘ/ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  δια του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ  ΕΒΡΟΥ  παρακολουθεί το θέμα και για οποιαδήποτε εξέλιξη επ’ αυτού, θα σας ενημερώσει σχετικά με νεότερο έγγραφό του.
5. Η ΧVI Μ/Κ ΜΠ/3ο ΕΓ  παρακαλείται  όπως ενημερώνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ  ΕΒΡΟΥ για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του θέματος
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
α. Για ενέργεια:                                                                                    
     1. Δήμος Ορεστιάδας
     2. Δνσεις  Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Ορεστιάδας
     3. Δνση Τεχνικών Έργων Αλεξ/πολης
     4. ΧVI ΜΚ/ΜΠ 3ο  Ε.Γ
                                                Έδρες  τους

β. Για  κοινοποίηση:                         
     1. ΥΔΤ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/Γ.Γ.Π.Π
     2. ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. – ΘΡΑΚΗΣ
         Γραφείο Περιφερειάρχη
                                                            Έδρες  τους

γ. Εσωτ. Διανομή:                         
     1. Γραφ. Αντιπεριφερειάρχη
     2.Δνση Πολ. Προστασίας
     3.  Γραφείο Τύπου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget