Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

Μείωση αντιδημάρχων και περικοπές δαπανών φέρνει ο «Καλλικράτης 2»

-3 αντιδήμαρχοι ορίζονται για την Ορεστιάδα, 2 για το Διδυμότειχο
Έναν χρόνο λειτουργίας έκλεισε το σχέδιο Καλλικράτης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ωστόσο, η Κυβέρνηση με νέο σχέδιο νόμου προσπαθεί να διορθώσει τις δυσλειτουργίες του, αλλά και να προσαρμόσει τους ΟΤΑ στην οικονομική κρίση. Έτσι, το υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζει τον «Καλλικράτη 2» προκειμένου να περιοριστούν οι δαπάνες, οι ελλείψεις και τα προβλήματα των δήμων και των περιφερειών της χώρας. Το νομοσχέδιο για τα θέματα της τοπικής ανάπτυξης, της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης, που αφορά κυρίως σε οικονομικά και εργασιακά ζητήματα, τέθηκε σε διαβούλευση την Πέμπτη από το υπουργείο και πρόκειται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου με την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ. Το νέο νομοσχέδιο στη λογική περικοπής δαπανών προβλέπει μείωση του αριθμού των αντιδημάρχων, μία ρύθμιση η οποία θα φέρει αλλαγές σε όλους τους Δήμους του Έβρου.
Σύμφωνα με την εισήγηση, συνοπτικά, με το σχέδιο νόμου επιχειρείται να ενισχυθεί η διαφάνεια στις οικονομικές δραστηριότητες των Δήμων και των Περιφερειών και να ρυθμιστούν θέματα για την ανάπτυξή τους. Για την υποστήριξη των Δήμων, την ενίσχυση της τοπικής και Περιφερειακής ανάπτυξης, την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων, καθώς και την προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας, καταρτίζεται το πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση- Κοινωνική Συνοχή -Ισόρροπη Ανάπτυξη» (ΑΚΣΙΑ). Μέσω του προγράμματος, προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα «Θησέας», η χρηματοδότηση των Δήμων για την εκτέλεση μικρών και μεσαίων έργων τοπικής σημασίας μέσω των διαδικασιών αυτεπιστασίας, ενώ συμπεριλαμβάνονται μέτρα οικονομικής εξυγίανσης των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού. Προβλέπονται, ακόμη, δημοτικά κοινωνικά παντοπωλεία, μέσω των οποίων ο δήμος μπορεί να διοργανώνει και συσσίτια για τη διανομή φαγητού σε άπορους κατοίκους. Επίσης, συνιστάται περιφερειακός σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ, στον οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας. Σκοπός του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και ειδικότερα η εξειδίκευση και η υλοποίηση των στόχων και των δράσεων αυτού για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, θαλάσσια μεταφορά ΑΣΑ, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της χωρικής τους αρμοδιότητας.
Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται, επίσης, η συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου σε κάθε περιφερειακή ενότητα, με τη συμμετοχή όλων των περιφερειακών συμβούλων, το οποίο ονομάζεται «Περιφερειακή Επιτροπή»

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα ενδοδημοτικών και διαδημοτικών μετατάξεων προσωπικού, από δημοτικές κοινότητες ή δήμους που έχουν πλεονάζον προσωπικό σε άλλους που έχουν ελλείψεις.

Προβλέπεται η μείωση των αντιδημάρχων στους Δήμους του Έβρου

Στο νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε διαβούλευση ορίζεται ο αριθμός των αντιδημάρχων σύμφωνα με πληθυσμιακά κριτήρια. Έτσι, ο αριθμός των αντιδημάρχων ορίζεται ως εξής: Σε δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους ορίζεται ένας 1 αντιδήμαρχος. Στους δήμους με πληθυσμό από 5.001 έως 20.000 κατοίκους ορίζονται έως 2 αντιδήμαρχοι. Στους δήμους με πληθυσμό από 20.001 έως 50.000 κατοίκους ορίζονται έως 3 αντιδήμαρχοι. Από 50.001 έως 100.000 κατοίκους ορίζονται έως 4 αντιδήμαρχοι. Στους δήμους με πληθυσμό 100.001 κατοίκους έως 200.000 κατοίκους ορίζονται έως 5 αντιδήμαρχοι. Στους δήμους με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων ορίζονται έως 6.
Στους αντιδημάρχους, εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, ο δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάζει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
- Την παρακολούθηση την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
- Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
- Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
- Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

Οι αντιδήμαρχοι κατά την άσκηση των κατά τόπον αρμοδιοτήτων τους συνεργάζονται με τους προέδρους δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της αντίστοιχης δημοτικής ενότητας. Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυόμισι ετών.

Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, αλλάζει άρδην ο αριθμός των αντιδημάρχων σε όλους τους Δήμους του Έβρου, βάσει και των αποτελεσμάτων της απογραφής του 2011. Έτσι θα προκύψουν τα εξής αποτελέσματα:
*Δήμος Ορεστιάδας: 37.530, 3 αντιδήμαρχοι (5 σήμερα).

*Δήμος Διδυμοτείχου: 19.510, 2 αντιδήμαρχοι (5 σήμερα).
*Δήμος Σουφλίου: 14.900, 2 αντιδήμαρχοι (4 σήμερα).
*Δήμος Αλεξανδρούπολης: 72.750, 4 αντιδήμαρχοι (6 σήμερα).
*Δήμος Σαμοθράκης: 2.840, 1 αντιδήμαρχος (2 σήμερα).

http://www.methorios.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget