Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Αντιπροσωπεία του Δήμου Σαμοθράκης στην τελική συνάντηση του έργου SUSTAIN

Ολοκληρώθηκε η Τελική Συνάντηση του έργου SUSTAIN που πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 18 μέχρι 19 Σεπτεμβρίου, στο Southport του Ηνωμένου Βασιλείου, υπό την αιγίδα του Τοπικού Συμβουλίου του Sefton, στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IVC, με θέμα την "Παράδοση Βιώσιμων Παράκτιων Ζωνών", παρουσία των εκπροσώπων από όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, όπου έλαβε χώρα το διεθνές συνέδριο με βασικό αντικείμενο την διευθέτηση όλων εκείνων...των ζητημάτων που αφορούν την βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων ζωνών σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Οι επί μέρους θεματικές του συνεδρίου εστίασαν κυρίως στα αποτελέσματα του Έργου SUSTAIN («Εκτιμώντας την Αειφορία και Ενισχύοντας Πολιτικές για την Εφαρμογή της»), το οποίο βρίσκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσής του, έπειτα από διάρκεια τριών χρόνων. 

Επίσης, κατά την διάρκεια της διημερίδας, παρουσιάστηκαν από τους εταίρους μια σειρά από παραδείγματα καλών πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης για την κάθε περιοχή, μαζί με την παρουσίαση των Βορειοδυτικών Βραβείων για τις Παράκτιες Ζώνες, όπου αναδείχθηκαν επιτεύγματα οργανισμών, κοινοτήτων και φορέων προς την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και της βιωσιμότητας των ακτών. 

Την λήξη των διεργασιών ακολούθησε ένα πρόγραμμα περιήγησης στην ευρύτερη περιοχή, όπου, εκεί, οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να επισκεφτούν περιοχές, όπου λόγω του ότι βρίσκονται κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, η όποια αναπτυξιακή παρέμβαση συνοδεύεται από ειδική μέριμνα για την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, κοντά στις ακτές πρέπει να διατηρείτε η βλάστηση αφενός μεν για να λειτουργεί ως ανεμοφράκτης και να εμποδίζεται η μεταφορά άμμου και επομένως η ερημοποίηση της περιοχής και αφετέρου η παρεμπόδιση της διάβρωσης και η απώλεια ξηράς (εδαφών). Επίσης οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν ειδικό πριονιστήριο για την συντήρηση - καθαρισμού του δασικού κεφαλαίου της περιοχής, με την συμμετοχή εθελοντών, όπου για την αποφυγή του μαζικού γηρασμού του δάσους επιλεκτικά κόβονταν τα γερασμένα και άρρωστα δέντρα και φυτευόταν στην θέση τους νέα μικρά δέντρα. Τα έσοδα από τα προϊόντα του πριονιστήριου χρησιμοποιούνταν για την συντήρηση του δάσους της περιοχής. 

Στόχοι και Αποτελέσματα του Προγράμματος

Βασικοί στόχοι του Έργου SUSTAIN, είναι η δημιουργία ενός επιχειρησιακού εργαλείου πολιτικής και λήψης αποφάσεων, εφαρμόσιμου σε όλες τις παράκτιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα βοηθήσει αλλά και θα διασφαλίσει την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών, βασιζόμενη στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το εν λόγω project επιδιώκει την ανάπτυξη δύο Οδηγών (Οδηγός για την Βελτίωση της Αειφορίας και Οδηγός Εφαρμοσιμότητας για τις Αρχές) και δύο Αναφορών (Αναφορά για τις Ανταλλαγές των Εμπειριών και Αναφορά για τα Κριτήρια της Αειφορίας και την Εκτίμησή τους), οι οποίοι θα ολοκληρωθούν εντός του επόμενου μήνα και θα διανεμηθούν σε φορείς, τοπικές αρχές κ.α. προκειμένου να το αξιοποιήσουν για τον δικό τους αναπτυξιακό σχεδιασμό. 

Τοπική Εκδήλωση στην Σαμοθράκη 

Στα πλαίσια των ενεργειών δημοσιότητας και διάδοσης του Έργου, θα λάβει χώρα στην Σαμοθράκη ανοιχτή τοπική εκδήλωση, προγραμματισμένη για τον επόμενο μήνα, με κεντρικό θέμα την παρουσίαση των τελικών παραδοτέων του Έργου. Η ακριβής ημερομηνία, καθώς και ο τόπος διεξαγωγής, θα ανακοινωθούν μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.samothraki.gr). 

http://alexpolisonline.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget