Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 30-1-2015

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου
στην 2η  δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις    30-1-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ.με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:

  1. Έγκριση τροποποίησης κατανομής ΣΑΤΑ οικ. έτους 2015.
  2. Έγκριση 2ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
  3. Έγκριση κατανομής πιστώσεων Α΄ δόσης έτους 2015 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Σαμοθράκης
  4. Έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης οικ. έτους 2015
  5. Έγκριση λύσης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης, ορισμός εκκαθαριστή και μεταφοράς αρμοδιοτήτων στο Δήμο Σαμοθράκης και στο Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Παιδείας (Ν.Π.Δ.Δ.)
  6. Έγκριση μεταφοράς προσωπικού της υπό λύσης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης στο Δήμο Σαμοθράκης και στο Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Παιδείας (Ν.Π.Δ.Δ.)
  7. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) διαφόρων προμηθειών του Δήμου.
  8. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου.

Ο Πρόεδρος
   
Παπάς Παναγιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget