Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Α' Κατανυκτικός Εσπερινός

Την Κυ­ρι­α­κή της Τυ­ρι­νής 22 Φεβρουαρίου 2015 στις 6.00’ το
α­πόγευ­μα θα τε­λε­σθεί στον Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό του Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου ο Πρώ­τος Κατανυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός, ο ο­ποίος α­πο­τε­λεί και την ε­ναρ­κτή­ρι­ο α­κο­λου­θί­α της ε­φε­τι­νής Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στής.

Ο πρώτος Κα­τα­νυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός λέ­γε­ται α­πό την Εκ­κλη­σί­α μας και Συγ­χω­ρη­τι­κός επει­δή δί­δει την ευ­και­ρί­α στους Χρι­στι­α­νούς να συγ­χω­ρη­θούμε με­τα­ξύ μας γι­α να βι­ώ­σουμε α­ξί­ως την πνευ­μα­τι­κό­τη­τα της πε­ρι­ό­δου της Μεγάλης Τεσ­σα­ρα­κο­στής.

Πριν από το τέ­λος του Ε­σπε­ρι­νού θα ο­μι­λή­σει ο Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της μας κ. Άν­θι­μος με θέμα :

«Η έννοια της μετανοίας και της συγνώμης
στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή της Εκκλησίας μας».Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget