Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΑΟΣ ΙΙ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 09.03.2015

 Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό πως κατόπιν, αφενός μεν της από 06.03.2015 μονομερούς μετάθεσης εκ μέρους του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, των ημερομηνιών δεξαμενισμού του Ε/Γ – Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ Ν.Π. 10599 για το χρονικό διάστημα 17-19.03.2015, αφετέρου δε του σημερινού κατεπείγοντος σχετικού αιτήματος της εταιρείας μας και της αντίστοιχης εγκρίσεως του αρμόδιου Υπουργείου, τα δρομολόγια για την χρονική περίοδο από αύριο Τρίτη 09 Μαρτίου έως και την Κυριακή 22 Μαρτίου διαμορφώνονται σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες:


Από Τρίτη 10 Μαρτίου έως Κυριακή 15 Μαρτίου 2015

ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΤΡΙΤΗ
11:00
-
ΤΕΤΑΡΤΗ
15:00
08:00
ΠΕΜΠΤΗ
15:00
07:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15:30
12:30, 18:30
ΣΑΒΒΑΤΟ
-
-
ΚΥΡΙΑΚΗ
12:30
18:00
  
Από Δευτέρα 16 Μαρτίου έως Κυριακή 22 Μαρτίου 2015

ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
06:00, 11:45
09:00
ΤΡΙΤΗ
-
-
ΤΕΤΑΡΤΗ
-
-
ΠΕΜΠΤΗ
-
-
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
-
-
ΣΑΒΒΑΤΟ
11:00, 17:00
08:00, 14:00
ΚΥΡΙΑΚΗ
13:00
10:00, 18:00

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Σαμοθράκη, 09 Μαρτίου 2015ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
 
Γραφείο Αλεξ/πολης: Αίνου 9
Τηλέφωνο : +30 25510 83911 Fax: +30 25510 33028

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

                                                                        Αλεξανδρούπολη, 09.03.2015

Προς:                      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
                                ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
                                ΤΜΗΜΑ Β΄
                                Ακτή Βασιλειάδη (Πύλες Ε1-Ε2)
                                185 10, Πειραιάς
                                τηλ: 210 40 64 264 / 41 91 254
                                E-mail: dths@yen.gr

Κοιν:                       1. Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη
                                2. Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας, κ. Θοδωρή Δρίτσα
                                3. Βουλευτές Νομού Έβρου:
                                α) κα. Αναστασία Γκαρά
                                β) κ. Δημήτριο Ρίζο
                                γ) κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη
                                4. Δήμαρχο Σαμοθράκης, κ. Αθανάσιο Βίτσα
                                5. Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελό Λαμπάκη
                                6. Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης
                                7. Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς
                                8. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης                        

Θέμα:                   Αίτημα αναβολής ακινησίας και εκ νέου τροποποίησης εγκεκριμένων δρομολογίων του Ε/Γ – Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ Ν.Π. 10599 λόγω της μονομερούς αλλαγής των ημερομηνιών δεξαμενισμού από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς.

Σχετ:                      α. Το από 09.02.2015 αίτημά μας προς τη Δ.Θ.Σ. Β΄ του Υπουργείου Οικονομίας Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.
                                β. Το από 191437/02-15 Έντυπο Σήμα της Δ.Θ.Σ. Β΄ περί εγκρίσεως της ακινησίας και των δρομολογίων του Ε/Γ – Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ Ν.Π. 10599.
                                γ. Το Πρόγραμμα Δεξαμενών του Ο.Λ.Π., όπως μονομερώς τροποποιήθηκε και αναρτήθηκε την 06.03.2015 στην ιστοσελίδα www.olp.gr .

Κύριοι,
Σύμφωνα με το ανωτέρω γ σχετικό, η εταιρεία μας ήδη από την 4η Φεβρουαρίου 2015, αιτήθηκε, προκαταβάλλοντας το σχετικό τίμημα, προς τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς τον δεξαμενισμό του Ε/Γ – Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ Ν.Π. 10599 στη μεγάλη μόνιμη δεξαμενή της Ακτής Βασιλειάδη, για το χρονικό διάστημα από την 13η έως και την 15η Μαρτίου 2015, προκειμένου να λάβει χώρα ο προβλεπόμενος, από το Πιστοποιητικό Ασφαλείας του εν λόγω πλοίου, καθαρισμός υφάλων καθώς και η επιθεώρηση αυτών σε ξηρά.
Οι αιτηθείσες ημερομηνίες δεν επελέγησαν τυχαία. Το Ε/Γ – Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ όντας έως και σήμερα το μοναδικό μέσο σύνδεσης της ακριτικής Σαμοθράκης με την λοιπή Ελλάδα, θα έπρεπε, με γνώμονα την όσο το δυνατόν βέλτιστη εξυπηρέτηση των καθημερινών συγκοινωνιακών αναγκών των νησιωτών και του λοιπού επιβατικού κοινού, να απουσιάσει από την συγκοινωνιακή γραμμή Σαμοθράκη – Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη τέσσερις ημέρες, δύο εκ των οποίων να είναι Σάββατο & Κυριακή.
Σύμφωνα με το ίδιο ανωτέρω σχετικό, ο Ο.Λ.Π. προέβη την 6η Φεβρουαρίου 2015 μονομερώς και άνευ οιασδήποτε συνεννόησης ή γραπτής ενημέρωσης προς την εταιρεία μας, στη τροποποίηση των ημερομηνιών δεξαμενισμού του πλοίου για το χρονικό διάστημα από την 14η έως και την 16η Μαρτίου, ενώ αυθημερόν επανέφερε και πάλι αυτές για τις εξαρχής αιτηθείσες ημερομηνίες.
Την 9η Φεβρουαρίου 2015, σύμφωνα με το ανωτέρω α σχετικό, η εταιρεία μας προέβη στην απαιτούμενη από το Νόμο ενέργειά της, αιτούμενη προς τη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών (Τμήμα Β΄) του Υπουργείου, αφενός μεν τη διακοπή δρομολογίων του Ε/Γ – Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ για την περίοδο από την Παρασκευή 13 Μαρτίου έως και την Δευτέρα 16 Μαρτίου, αφετέρου δε την έγκριση των τροποποιημένων, λόγω της σχετικής διακοπής, δρομολογίων της περιόδου πριν και μετά την απουσία του πλοίου από τη γραμμή.
Την 19η Φεβρουαρίου 2015, σύμφωνα με το ανωτέρω β σχετικό, το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου ενέκρινε τόσο την αιτηθείσα ακινησία του πλοίου όσο και τον πίνακα δρομολογίων προ και μετά αυτήν, «υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης και ευρείας ενημέρωσης του επιβατικού κοινού με μέριμνα και ευθύνη της πλοιοκτήτριας εταιρείας».
Ενεργώντας άμεσα, ήτοι την ίδια κιόλας ημέρα (Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015) η εταιρεία μας: α) απέστειλε σε όλα τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, έντυπα, ιστοσελίδες & blog) ανακοίνωση περί της διακοπής και τροποποίησης δρομολογίων από Σαμοθράκη προς Αλεξανδρούπολη και αντίστροφα, απόρροια του επικείμενου δεξαμενισμού, και β) ανήρτησε στην ιστοσελίδα www.saos.gr σχετική ανακοίνωση και τροποποίησε τους εμφανιζόμενους σε αυτήν πίνακες δρομολογίων του εν λόγω πλοίου.
Την 20η Φεβρουαρίου 2015, ήτοι μία μόλις ημέρα μετά την δοθείσα στη δημοσιότητα ακινησία και τροποποίηση δρομολογίων, σύμφωνα με το ανωτέρω γ σχετικό, ο Ο.Λ.Π., ακολουθώντας και πάλι την ίδια τακτική, προέβη στη μονομερή τροποποίηση των ημερομηνιών δεξαμενισμού για την χρονική περίοδο από την 14η έως την 16η Μαρτίου.
Την 6η Μαρτίου 2015, έξι (6) μόλις ημέρες πριν από τον απόπλου του πλοίου με προορισμό τον Πειραιά, ο Ο.Λ.Π. προβαίνει εκ νέου στη τροποποίηση των ημερομηνιών δεξαμενισμού του Ε/Γ – Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ, αυτή τη φορά, για την περίοδο από την 17η έως και την 19η Μαρτίου!
Είναι αληθές πως σύμφωνα με το άρθρο 6 του από 15.10.2010 Κανονισμού Λειτουργίας Δεξαμενών, ο Ο.Λ.Π. έχει προβλέψει το αποκλειστικό δικαίωμά του για μονομερή μετάθεση των ημερομηνιών δεξαμενισμού, με μόνο δικαίωμα του βλαπτόμενου ιδιώτη, να αρνηθεί την παροχή του Ο.Λ.Π. και να αξιώσει την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, χωρίς να συμμετάσχει καθόλου στη σχετική διαδικασία.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω και δεδομένου του ορατού κινδύνου, το νησί της Σαμοθράκης να μείνει αποκλεισμένο για χρονικό διάστημα πέραν των επτά ημερών, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία εγκεκριμένα δρομολόγια το πλοίο δεν δύναται να πραγματοποιήσει δρομολόγια από την 13η έως και την 16η Μαρτίου, αιτούμαστε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ με το παρόν, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε νεότερης μονομερούς αλλαγής εκ μέρους του Ο.Λ.Π.:
Α. την αναβολή της διακοπής δρομολογίων (ακινησίας) του Ε/Γ – Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ Ν.Π. 10599 από την περίοδο 13-16.03.2015 όπως αρχικά είχε εγκριθεί με το ανωτέρω β σχετικό, για την περίοδο 17-19.03.2015.
Β.  την εκ νέου τροποποίηση των δρομολογίων του εν λόγω Ε/Γ – Ο/Γ βάσει του επισυναπτόμενου πίνακα.

Για την Άγιος Ευστάθιος Ν.Ε.

Μαρία Μανούση


Συνημ.: Προς έγκριση Πίνακας δρομολογίων Ε/Γ – Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ 09-22.03.2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget