Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Σύγκληση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Έβρου Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών έτους 2015'

              α. Ν. 3013/02 ‘’Περί Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας’’
              β. Ν.3852/07-06-2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
                   Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης’’
              γ. ΑΠ:1313/27-02-2015/ΥΠ. ΕΣΩΤ. & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ/Γ.Γ.Π.Π


1.      Κατόπιν του  ανωτέρω (γ) σχετικού καλούμε σε σύσκεψη τα μέλη του Συντονιστικού Οργάνου  Πολιτικής  Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου  με σκοπό τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης  και  ετοιμότητας ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου,  που έχουν άμεση και καθοριστική προτεραιότητα στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών
2.      Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις  30-03-2015  και ώρα  11.00  στην αίθουσα συσκέψεων του ‘’ΝΟΜΑΡΧΕΙΟΥ’’  της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. (Β. Αλεξάνδρου και Ψαρών)
3.      Την ανωτέρω ημέρα και ώρα θα συζητηθούν  και θα ληφθούν αποφάσεις, σε θέματα που φαίνονται στο συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘’Α’’.
4.      Η  συμμετοχή των αποδεκτών της παρούσης κρίνεται απαραίτητη ιδιαίτερα των Δημάρχων ή των Αντιδημάρχων με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες αυτών.

         Ο πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π  της Π.Ε  ΕΒΡΟΥ
              Πέτροβιτς   Δημήτριος                                                             Αντιπεριφερειάρχης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget