Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Yπερβολική τιμολόγηση υπηρεσιών παραλαβής (απορριμμάτων) του ΣΑΟΣ ΙΙ

Προς:      Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης
Κύριοι,

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και κατόπιν της σύσκεψης που έλαβε χώρα την Παρασκευή 13.03.2015 στα γραφεία της Υπηρεσίας σας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι τόσο το εν αρχή προταθέν σχέδιο τιμολόγησης όσο και το προφορικώς μειωμένο τέλος βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα της κοινοτικής οδηγίας 2007/71/ΕΚ, αλλά και τις γενικότερες κατευθυντήριες
αρχές λιμενικής πολιτικής στα ελληνικά νησιά.
Συγκεκριμένα, με το εν θέματι σχέδιο αναφορικά με το Ε/Γ – Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ της εταιρείας μας, προτείνεται η επιβολή τέλους απομάκρυνσης στερεών αποβλήτων, ύψους ποσού 150,00 € ανά άφιξη, ενώ κατόπιν της πραγματοποιηθείσας ανωτέρω σύσκεψης προτείνεται μειωμένο τέλος ύψους 40,00€ ανά άφιξη, γεγονός το οποίο παραγνωρίζει παντελώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συνθήκες της δρομολογιακής γραμμής που εξυπηρετεί το πλοίο, Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης.
Ειδικότερα, και όπως γνωρίζει πολύ καλά ο Οργανισμός σας, για χρονικό διάστημα περί 10 μηνών εντός του εκάστοτε ημερολογιακού έτους, εξαιρουμένης δηλαδή της θερινής – τουριστικής περιόδου των μηνών Ιουλίου – Αυγούστου, η ανά δρομολόγιο επιβατική κίνηση του πλοίου αγγίζει περί τα 30 άτομα. Τούτο, δε, συμβαίνει για το λόγο ότι ως πορθμειακή γραμμή, με αυτήν εξυπηρετείται μόνο η μετάβαση επιβατών της Σαμοθράκης (με συνολικό πληθυσμό περί τις 2.000 κατοίκους) προς την Αλεξανδρούπολη και αντίστροφα. Ακόμη και η προφορική πρόταση μειωμένης τιμολόγησης, ήτοι επιβολή χρέωσης ποσού 40,00 € ανά άφιξη του πλοίου, επιμεριζόμενο ανά επιβάτη, ως αναλύεται ανωτέρω, συνεπάγεται την αύξηση του κόστους  εισιτηρίου του, περί τα 1,33 €! Δεδομένου δε του καθαρού ναύλου του σχετικού εισιτηρίου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 7,87 €, η χρέωση την οποία προτείνετε οδηγεί σε αύξηση του εισιτηρίου εκάστοτε επιβάτη κατά ποσοστό 17% !!!!!
Επιπλέον, ως γνωρίζετε η διάρκεια του ταξιδιού από την Αλεξανδρούπολη στη Σαμοθράκη ανέρχεται σε δύο (2) ώρες περίπου, πράγμα που σημαίνει ότι ο χρόνος αυτός είναι ελάχιστος για την παραγωγή στερεών αποβλήτων του πλοίου (δηλαδή σκουπιδιών του μπαρ) ικανού όγκου. Λαμβανομένων υπόψιν δε και των ολιγάριθμων επιβατών, κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους (μόλις περί τους 30 ανά δρομολόγιο), διαπιστώνει κανείς ευχερώς ότι ο όγκος των παραγομένων απορριμμάτων, ανά άφιξη, είναι ελάχιστος, ώστε η προτεινόμενη υπηρεσία για αποκομιδή απορριμμάτων, όγκου τριών (3) κυβικών μέτρων, να επαρκεί για 50 δρομολόγια τουλάχιστον.!!!
Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύονται ευχερώς στο πλαίσιο και της διάταξης του αρ. 8  § 3 περ. γ’ της  ΚΥΑ 8111.1/41/09.
Βάσει των ανωτέρω αδιάσειστων αριθμητικών δεδομένων, συμπεραίνεται ότι η παροχή της προτεινόμενης υπηρεσίας επί 2 φορές την ημέρα κατά τους χειμερινούς μήνες, είναι, επιεικώς χαρακτηριζόμενη, άχρηστη και περιττή, ώστε αυτή να επιβαρύνει το περιβάλλον περισσότερο, με την κατανάλωση καυσίμων και ρεύματος, αλλά και την άσκοπη απασχόληση εργατικού δυναμικού.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η τιμολόγηση της εν λόγω υπηρεσίας με το ως άνω προτεινόμενο ποσό, είναι υπέρογκη, σε πλήρη αναντιστοιχία με την παρεχόμενη υπηρεσία, την ποσότητα, την ποιότητα και τη σκοπιμότητά της, αλλά και σε πλήρη παραβίαση της διάταξης του αρ. 8 § 4 της ΚΥΑ 8111.1/41/09, σύμφωνα με την οποία «Τα επιβαλλόμενα τέλη θα πρέπει να είναι δίκαια, να καθορίζονται με διαφάνεια, και να αντιστοιχούν στο κόστος των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών που προσφέρονται».
Συνεπώς, το προτεινόμενο τέλος όχι απλά δεν είναι ανταποδοτικό, παρά το όσα εξαγγέλλετε, αλλά αντίθετα προτείνει, για την περίπτωση του πλοίου μας, λεόντειους και καταχρηστικούς όρους συναλλαγής, οδηγώντας, de facto στον εύκολο πλουτισμό του όποιου ιδιωτικού φορέα αναλάβει την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας στην εταιρεία μας.
Στην προκειμένη περίπτωση και δεδομένου ότι το κόστος αυτό αφορά μια υπηρεσία υπέρ του επιβάτη, (την αποκομιδή των απορριμμάτων που ο ίδιος παρήγε) το προτεινόμενο σύστημα του επιβάλλει μια υπέρογκη χρέωση, ποσοστού 17% επί του ναύλου του!!! Και μάλιστα, πλέον του υπέρογκου λιμενικού τέλους, που κι αυτό δεν έχει καμία ανταποδοτικότητα, δεδομένου ότι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στερείται βασικών υπηρεσιών και ανέσεων (χώροι υποδοχής επιβατών) που διαθέτουν οι σύγχρονοι τουριστικοί λιμένες για τους επιβάτες τους.
Δυστυχώς, ένα τέτοιο σύστημα επιβολής τελών, όχι απλά δεν είναι ανταποδοτικό, αλλά τιμωρητικό για τον πολυταλαιπωρημένο Σαμοθρακίτη, ο οποίος έτσι τιμωρείται για την επιλογή του να επικοινωνήσει με το μοναδικό μέσο επαφής του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα, για να προμηθευτεί τα αναγκαία υλικά αγαθά για τη διαβίωσή του, στην απομακρυσμένη Σαμοθράκη.
Είναι αντιληπτό ότι το προτεινόμενο σύστημα τελών όχι απλά δεν εξυπηρετεί τη λιμενική πολιτική, ώστε να προσελκύσει επιβάτες, αλλά αποτρέπει τους Σαμοθρακίτες να ταξιδέψουν, βλάπτοντας και παραβιάζοντας έτσι και την νησιωτική πολιτική της χώρας και εγκλωβίζοντας το νησιωτικό πληθυσμό στην απομόνωση και τον οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό.
Βάσει των ανωτέρω με περισσή λύπη και απογοήτευση διαπιστώνουμε ότι η προτεινόμενη τιμολόγηση, παραγνωρίζει τα προαναλυθέντα πασίγνωστα αριθμητικά δεδομένα, αδιαφορώντας για τις πολύπλευρες επιπτώσεις ενός τέτοιου συστήματος επιβολής τελών για το δημόσιο συμφέρον και το νησιωτικό πληθυσμό.
Για τους λόγους αυτούς, εκφράζουμε την διαμαρτυρία μας και αντίθεσή μας τόσο στο προαναφερθέν σχέδιο τιμολόγησης όσο και στη προφορική μείωση, και δεδομένων των συνθηκών του πλοίου, του εκτελούμενου δρομολογίου και των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της παρούσας περίπτωσης, προτείνουμε την παροχή της προτεινόμενης υπηρεσίας, έναντι μειωμένου τέλους, όπως προβλέπεται στην παρ. γ’ του αρ. 8 § 3 της ως άνω ΚΥΑ. Συγκεκριμένα προτείνουμε είτε μηνιαίο τέλος παραλαβής απορριμμάτων 100,00 €, είτε σαφώς δικαιότερα λόγω εποχικότητας, τέλος παραλαβής που θα κυμαίνεται ανάλογα με τη ποσότητα που αποδεδειγμένα θα παραδίδεται.

Για την εταιρεία,

Μαρία Μανούση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget