Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

Νέα ημερομηνία του διαγωνισμού για κατασκευή υδατοδρομίων σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη

Νέα ημερομηνία λήξης υ̟ποβολής και α̟ποσφράγισης προσφορών για τον αναβληθέντα ανοικτό διαγωνισμό  ορίσθηκε από τον Οργανισµό Λιµένος Αλεξανδρού̟πολης Α.Ε. (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)  «ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Υ∆ΑΤΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Υ∆ΑΤΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ 80.000 ΕΥΡΩ»,η νέα ηµεροµηνία  ορίζεται η 23-09-2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 ̟.µ.

Στον παρακάτω σύνδεσμο η προκήρυξη http://www.ola-sa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget