Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

4η τακτική δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 4η τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 28-3-2012 ημέρα Τετάρτη ώρα 19.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.
1. Έγκριση εγχειριδίων των διαδικασιών διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων 2007-2012
2. Περί ορισμού μελών για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού,αξιολόγησης και πινάκων κατάταξης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2012
3. Έγκριση ανανέωσης εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στις υπηρεσίες της Δήμος ΝΕΤ- Δημοτέλεια, τεχνικά έργα και όνομα χώρου (.gr) για τις ανάγκες της ιστοσελίδας του Δήμου (samothraki.gr).
4. Έγκριση διοργάνωσης εθνικών & τοπικών εορτών έτους 2012
5. Έγκριση απολογισμού σχολικών επιτροπών των σχολικών μονάδων Δήμου Σαμοθράκης έτους 2011
6. Έγκριση κατανομής πιστώσεων Α΄ δόσης 2012 για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων του Δήμου Σαμοθράκης
7. Έγκριση προτεινόμενων έργων του Δήμου Σαμοθράκης στο Πρόγραμμα Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
8. Παροχή εξουσιοδότησης για την σύναψη σύμβασης πρόσβασης στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της ΑΤΕBank A.E.
9. Ακύρωση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Αλεξανδρούπολη για την υλοποίηση του έργου ¨Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Θέρμων λόγω εξασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου για την υλοποίηση της πράξης ¨Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Βαράδες – Θέρμα & Τούρλι του Δήμου Σαμοθράκης¨.
10. Περί διαχείρισης φυτικών υπολειμμάτων (κλαδιών κ.λ.π.) και μπαζών
11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και αναπληρωτή αυτού για συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την έκδοση βεβαιώσεων σε παραγωγούς του Δήμου
12. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012
13. Περί ηλεκτροδότησης δεξαμενής δικτύου ύδρευσης οικισμού Θέρμων (περιοχή Ιαματικών Πηγών)
14. Αιτήσεις πολιτών
15. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε υπαλλήλους (Ι.Δ.Α.Χ.)του Δήμου λόγω μείωσης μισθών
Ο Πρόεδρος
Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

http://www.samothraki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget