Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Ξεχωριστές δηλώσεις

Ξεχωριστή εκκαθάριση φόρου θα γί­νεται από φέτος για κάθε σύζυγο για τα ακίνητα που κατέχει και δηλώνει στο έντυπο Ε9.Πρόκειται για το πρώτο στάδιο στο συνολικό σχέδιο που επεξεργάζεσαι το υπουργείο Οικονομικών για ξεχω­ριστές δηλώσεις και εκκαθαρίσεις όλων των δηλώσεων φορολογίας που κάνουν οι έγγαμοι.

Η ρύθμιση για την ξεχωριστή εκκα­θάριση της δήλωσης Ε9 αναμένεται να ενεργοποιηθεί με το νέο πολυνο­μοσχέδιο που καταρτίζει το υπουρ­γείο Οικονομικών. Με τον τρόπο αυ­τόν το υπουργείο θα μπορεί άμεσα να αποστείλει τα τελευταία 370.000 εκκαθαριστικά πληρωμής του ΕΤΑΚ του 2009, ενώ μετά τις εκλογές όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν τον ΦΑΠ του 2010 και του 2011.

Διαχωρισμός

Σε επόμενη φάση, από το 2013 και μετά, εκτιμάται πως θα μπορεί να γί­νεται και ξεχωριστή εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος μεταξύ των συ­ζύγων.

Ζητούμενο για το υπουργείο Οικο­νομικών είναι ο πλήρης διαχωρισμός της εκκαθάρισης που υποβάλλουν οι σύζυγοι ώστε να καταλογίζεται σε κάθε έναν ξεχωριστά το βάρος ή το όφελος που του αναλογεί.

Σύζυγοι που υποβάλλουν κοινή φο­ρολογική δήλωση δεν μπορούν, π.χ., να εισπράξουν επιστροφές φορών που δικαιούνται, επειδή αυτές συμ­ψηφίζονται με οφειλές του συζύγου στην εφορία και το Δημόσιο.

Σε τέτοια περίπτωση, από το 2013 και στο εξής όσες γυναίκες το επι­θυμούν θα μπορούν να λαμβάνουν ξεχωριστά το εκκαθαριστικό και τις επιταγές για τις επιστροφές φόρου, ακόμα και εάν κάνουν κοινή φορολο­γική δήλωση με τον σύζυγό τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget