Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 23/5/2012

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 6η τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 23-5-2012 ημέρα Τετάρτη ώρα  20.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

 1. Έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης οικ. έτους 2012
 2. Καθορισμός κοινωφελούς χρήσης κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείων Αλωνιών  ως χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων
 3. Καθορισμός κοινωφελούς χρήσης κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου  Προφήτη Ηλία ως εκθετηρίου συλλογής ορυκτών- πετρωμάτων
 4. Καθορισμός αξίας ακινήτων Δήμου Σαμοθράκης
 5. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή του τραπεζικού λογαριασμού  στο όνομα του έργου ¨Tracian and Byzantine cultutal heritage in the Rhodope Mountains and the Northern Aegean Sea coast (Θρακική και Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά στην Οροσειρά της Ροδόπης και το Βόρειο Αιγαίο)¨ με διακριτικό τίτλο ¨ΤΡΑΒΥΖΕ¨ στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013
 6. Έγκριση τροποποίησης της αρίθμ. 220/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Έγκριση αποδοχής ένταξης της πράξης ¨Tracian and Byzantine cultutal heritage in the Rhodope Mountains and the Northern Aegean Sea coast (Θρακική και Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά στην Οροσειρά της Ροδόπης και το Βόρειο Αιγαίο)¨ με διακριτικό τίτλο ¨ΤΡΑΒΥΖΕ¨ στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» ως προς τους κωδικούς των εξόδων
 7. Περί ακύρωσης της σύμβασης ανάθεσης της υπηρεσίας ¨Συνολική θεώρηση αισθητικής αναβάθμισης και ανάδειξης των οικισμών νήσου Σαμοθράκης¨.
 8. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών πυροπροστασίας κάμπινγκ.
 9. Ορισμός μελών επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού κατάρτιση
 10.     πινάκων κατάταξης και αξιολόγηση υποψηφίων για την πρόσληψη για την  κάλυψη εποχιακών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών οικ. έτους 2012.
 11. Έγκριση εφαρμογής προγράμματος καταπολέμησης ακρίδων στο Δήμο Σαμοθράκης και ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής καταπολέμησης των ακρίδων
 12. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του Δήμου Σαμοθράκης για την σύστα
 13. Ορισμός μελών και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την εξακρίβωση των όρων και προϋποθέσεων για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων έως 50 cc και ποδηλάτωνση επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1γ του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18/2000 τεύχος Α΄)
 14. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών πυροπροστασίας κάμπινγκ.
 15. Καθορισμός περιοχών που δεν επιτρέπεται η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων
 16. Προέγκριση και έγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτω
 17. Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) διαφόρων προμηθειών του Δήμου
 18. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012
 19. Έγκριση καταβολής επιδόματος σε υπάλληλο του Δήμου για χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών εκ των εσόδων από τα παράβολα που εισπράχθηκαν το έτος 2011.
 20. Έγκριση υποστήριξης επιστημονικού κλιμακίου της Σχολής Θετικών Επιστημών – Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος- Τομέας Γεωγραφίας-Κλιματολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην εκπόνηση παράκτιας γεωλογικής- γεωμορφολογικής – περιβαλλοντικής έρευνας στην ευρύτερη περιοχή της Σαμοθράκης.
 21. Περί παραχώρησης χρήσης του κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Θέρμων στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για προβολές ταινιών για την περίοδο από 10 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2012.
 1. 21. Περί αιτήσεως Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης για
 2. παραχώρηση δημοτικής έκτασης
22. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της νήσου Σαμοθράκης.
23. Έγκριση υποβολής ένταξης  επενδυτικών προτάσεων του Δήμου Σαμοθράκης στο πρόγραμμα JESSICA
24. Έγκριση υποβολής ένταξης έργων στο πρόγραμμα Leader
25.  Οικονομική κρίση
26. Ενημέρωση του Δημάρχου κατόπιν αίτησης της Δημοτικής παράταξης ¨ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨ για τα μεγάλα έργα της Περιφέρειας που αφορούν το νησί της Σαμοθράκης.
27.  Ενημέρωση του Δημάρχου κατόπιν αίτησης της  Δημοτικής παράταξης ¨ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨ για την οικονομική κατάσταση του Δήμου και τις οφειλές προς τρίτους
28. Αιτήσεις πολιτών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget