Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

«Μεταποίηση και Εμπορία» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.


Tα ποσοστά χορηγούμενης Δημόσιας Ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση είναι:


 Α/Α


ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Π.Α.Μ.Θ.
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   1
Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

50%

60 %

   2


Μεσαίες επιχειρήσεις

45%

55%
   3
Επιχειρήσεις που απασχολούν από 250 έως 750 εργαζομένους ή έχουν κύκλο εργασιών από 50 έως 200 εκατομμύρια ευρώ.
30 %
50 %
   4
Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων, ετήσιου κύκλου εργασιών ή συνόλου του ετήσιου ισολογισμού.
                        -----

                     


40%        Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων πρέπει να είναι : 1.άνω των 20.000 ΕΥΡΩ και κατ' ανώτερο 3.000.000 ΕΥΡΩ.
2.Το κατώτερο όριο για τα αλιευτικά σκάφη με σκοπό την ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία ορίζεται σε 5.000 €.

Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης

       Οι ενδιαφερόμενοι φορείς / δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών τους σχεδίων, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και μέχρι την 29η Μαΐου 2015.


Για περισσότερες λεπτομέρειες θα απευθυνθείτε στα Τμήματα Αλιείας της ΠΑΜΘ ΠΕ Εβρου 1. Στην Αλεξ/πολη: 2551357155
                  2. Στην Ορεστιάδα  2552021335


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget