Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

«Υδατοκαλλιέργεια» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου


3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ  2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.


Tα ποσοστά χορηγούμενης Δημόσιας Ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση είναι: Α/Α


ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Π.Α.Μ.Θ.
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   1
Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

60%

60 %

   2


Μεσαίες επιχειρήσεις

50%

55%
   3
Επιχειρήσεις που απασχολούν από 250 έως 750 εργαζομένους ή έχουν κύκλο εργασιών από 50 έως 200 εκατομμύρια ευρώ.
30 %
50 %
   4
Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων, ετήσιου κύκλου εργασιών ή συνόλου του ετήσιου ισολογισμού.
                        -----

                     


45%       Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων πρέπει να είναι : 1.άνω των 20.000 ΕΥΡΩ και κατ' ανώτερο 2.000.000 ΕΥΡΩ.

Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης

  Οι ενδιαφερόμενοι φορείς/δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών τους σχεδίων και το σχετικό φάκελο, τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM για περιβάλλον WINDOWS, κείμενα σε MS WORD και πίνακες σε MS EXCEL), από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και μέχρι την 29 Μαΐου 2015.


Για περισσότερες λεπτομέρειες θα απευθυνθείτε στα Τμήματα Αλιείας της ΠΑΜΘ ΠΕ Εβρου 1. Στην Αλεξ/πολη: 2551357155
                  2. Στην Ορεστιάδα  2552021335

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget