Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ

Έναρξη υποβολής Αιτήσεων Μελισσοκόμων για συμμετοχή τους στις δράσεις 3.1 « Εξοπλισμός για
τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»,στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2014-2016.


             Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου σε συνεργασία με το Κέντρο Μελισσοκομίας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης , σας ενημερώνει ότι
ξεκίνησε από 01-03-2015 και λήγει στις 30-04-2015 η υποβολή των αιτήσεων  για όσους από τους Μελισσοκόμους επιθυμούν την ένταξή τους στις παραπάνω δράσεις για το έτος 2015.  Σύμφωνα με την Υπ΄αριθμ. Πρωτ 956/60312/08-05-2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
1) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
Δικαιούχοι  της δράσης είναι τα φυσικά ή  νομικά πρόσωπα που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης
β) είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένο) και
γ) δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή Ε3 της ετήσιας δήλωσης  φορολογίας εισοδήματος.
2) ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Δικαιούχοι της δράσης είναι:
α) οι «επαγγελματίες αγρότες» όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1α του ν. 3874/2010
β) οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων
             Οι παραπάνω δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν και τις παρακάτω  προϋποθέσεις:
α)  να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150)
παραγωγικών μελισσοσμηνών.
β)  να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένο) και
γ)  να δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην έδρα του Κέντρου Μελισσοκομίας στην οδό Ελ. Φιλιππίδη 13 στην Αλεξ/πολη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο του Κέντρου 2551089977 ή στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  της ΠΕ Έβρου στο τηλ. 2551357121.

     
     Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΔΝΣΗΣ
                                                                                                             
ΝΙΚ.  ΚΩΤΟΥΛΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget